Αρχική > Παραδοτέα

Παραδοτέα Έργου

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση σχεδίων διαχείρησης ή/και σχεδίων δράσεων
C. Δράσεις Διατήρησης
C2.2 Υλικό Εκπαιδευτικών Μαθημάτων
C8.1 Tεχνική έκθεση της αποτελεσματικότητας και χρήσης ειδικών αποτρεπτικών μέσων (συμπεριλαμβάνεται στη δράση C4)
D. Παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του Έργου
E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων
E2.1 One TV spot (Video Gallery)
E2.2 Two radio spots
E2.3 Project’s flash banner
E3.1 Δικτύωση με άλλα έργα - Διεθνές Συνέδριο (Video gallery)