Αρχική > Δράσεις > E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων > E5 Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές και ενήλικες, τόσο από την περιοχή του έργου όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η κύρια ιδέα είναι να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε θεματικές διαδρομές, μια για την καφέ αρκούδα και άλλη για το δίκτυο Natura2000 για την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και για ενημερωτικές πεζοπορίες στον Δήμο Αμύνταιου.

Προκειμένου τα μονοπάτια να χρησιμοποιηθούν με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό τρόπο, η σηματοδότησή τους είναι απαραίτητη. Αυτό που προτείνεται είναι να δημιουργηθεί ένα πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα δύο μονοπάτια καθώς και μια σειρά «πινακίδων προσανατολισμού» και «πινάκων ερμηνείας περιβάλλοντος» παράλληλα με τα μονοπάτια. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας χάρτης. Οι πινακίδες προσανατολισμού θα δείχνουν έναν χάρτη των διαδρομών που αναφέρεται στις στάσεις και τους πίνακες περιβαλλοντικής ερμηνείας. Οι πίνακες περιβαλλοντικής ερμηνείας θα δώσουν πληροφορίες για την καφέ αρκούδα, τη βιολογία και τις συνήθειες της, καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζει, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο χώρο. Επίσης, οι πίνακες περιβαλλοντικής ερμηνείας στο δεύτερο μονοπάτι, θα δώσουν πληροφορίες για το δίκτυο Natura2000 και τον συγκεκριμένο βιότοπο που θα επιλεγεί. Επιπλέον, ορισμένες από τις επιτροπές περιβαλλοντικής διερμηνείας θα προτείνουν δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν στην περιοχή.

Προτείνεται επίσης η παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων. Τα φυλλάδια θα έχουν χάρτη των μονοπατιών και μερικές πληροφορίες για τα μονοπάτια, την περιοχή και το θέμα των μονοπατιών. Επιπλέον, θα περιλαμβάνουν προτεινόμενες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Τα φυλλάδια αυτά θα είναι χρήσιμα τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τα σχολεία που τα επισκέπτονται.

Προκειμένου να προωθηθούν τα θεματικά μονοπάτια, θα εκδοθεί οδηγός για τους δασκάλους και τους καθηγητές με τους χάρτες των μονοπατιών, του ενημερωτικού υλικού και των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, θα διοργανωθούν 3 σεμινάρια για καθηγητές και 2 προτεινόμενες επισκέψεις. Οι επισκέψεις θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν από το προσωπικό της CALLISTO, με το κόστος μεταφοράς να καλύπτεται από το CALLISTO και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της περιοχής καθώς και σε δημοσιογράφους.