Αρχική > Δράσεις > F. Συνολική Λειτουργία του Έργου και Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου > F1 Συνολική διαχείριση έργου - Δημοσιονομικός έλεγχος

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει τη διαχείριση του έργου.