Καλωσήρθατε

Το έργο LIFE AMYBEAR πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας. Η «αλληλεπίδραση» αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και άλλα που έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες. Το LIFE AMYBEAR επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε βιώσιμα επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή.

Latest Updates

Δικτύωση έργων LIFE από την Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία

11 Ιουλ 2019

Στα πλαίσια της Δράσης C2.1 του έργου LIFEAMYBEAR Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι ανταλλαγής εμπειριών στα Εθνικά Πάρκα Abruzzo και Μajella, με την συμμετοχή ενός ατόμου από τον επικεφαλής εταίρο του έργου, ενός ατόμου από την ΜΚΟ Καλλιστώ καθώς και τριών ατόμων από την ΑΔΗΔΜ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

23 Απρ 2019

O κ.Μερτζάνης στα πλαίσια της δικτύωσης LIFE (LIFE “Arctos”, LIFE ARCKAS, LIFE AmyBear & LIFE SAFE CROSSING), ανταποκρίθηκε (εκ μέρους της Καλλιστώ) στην πρόκληση από το Life Dinalp από τους συντονιστές στην Σλοβενία, στο σεμινάριο που έλαβε χώρα στις 08/04/2019, με θέμα: "Κατάτμηση/Συνδεσιμότητα ενδιαιτημάτων αρκούδας από άξονες μεταφοράς -αντισταθμιστικά-διαχειριστικά μέτρα". Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα σε ακροατήριο που αποτελλούνταν από εκπροσώπους Υπουργείων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κατασκευαστικών Εταιρειών.

23 Απρ 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE AMYBEAR, και συγκεκριμένα της Δράσης Ε5 – Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει αναλάβει σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους τoυ έργου (Δήμος Αμυνταίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης) τη διοργάνωση συναντήσεων- σεμιναρίων  που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν άμεση γειτνίαση με την περιοχή του έργου.

26 Μαρ 2019
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ