Αρχική > Δράσεις > C. Δράσεις Διατήρησης > C2 Εκπαίδευση για το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας και άλλους φορείς διατήρησης της ευρύτερης περιοχής

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην παροχή κατάρτισης στο προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας και σε άλλους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και διατήρηση των καφέ αρκούδων στην περιοχή του έργου. Η εκπαίδευση δεν θα περιορίζεται στο προσωπικό της τοπικής Δασικής Διεύθυνσης Φλώρινας (η οποία έχει την αρμοδιότητα για δράσεις διατήρησης στην περιοχή του έργου), αλλά θα απευθύνεται και σε άλλους τοπικούς υπαλλήλους όπως δημόσιοι διαχειριστές, φύλακες κλπ. Ως προς το προσωπικό άλλων Δασικών Διευθύνσεων γειτονικών Επαρχιών (Ιωάννινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά).

Υποδράση Γ.2.1: Θα δοθούν επιχορηγήσεις για έξι (6) ταξίδια ανταλλαγής εμπειρίας σε άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση της αρκούδας στο χώρο του έργου για να επισκεφθούν α) άλλα έργα διατήρησης αρκούδων στην Ελλάδα - 3 ταξίδια και β) Ευρωπαϊκές χώρες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τις διαδικασίες που υιοθετούνται σε αυτές τις πραγματικότητες.

Υποδράση C.2.2: Θα οργανωθούν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας τεσσάρων ημερών για άτομα που ασχολούνται με την επί τόπου διαχείριση των καφέ αρκούδων, για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τις τεχνικές πεδίου για την παρακολούθηση του πληθυσμού της καφέ αρκούδας, την αποσπασματική διαχείριση των προβληματικών αρκούδων, τον εντοπισμό των δηλητηριωδών δολωμάτων, την παροχή πρώτων βοηθειών σε δηλητηριασμένα ζώα, την εκτίμηση και αξιολόγηση των βλαβών και για τις τεχνικές επικοινωνίας και τις σχέσεις με τις ομάδες ενδιαφερομένων.

Τα σεμινάρια κατάρτισης θα διοργανωθούν για άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση καφέ αρκούδων. Ο όρος "διαχείριση" περιλαμβάνει όχι μόνο την προστασία της καφέ αρκούδας αλλά και την οργάνωση του χώρου (χωροταξία) και την αγροτική ανάπτυξη γενικά. Προκειμένου να προσδιοριστούν τα προβλήματα των αρκούδων, είναι πολύ σημαντικό να αναλυθούν οι παράγοντες που τα δημιουργούν και οι λόγοι δημιουργίας αυτών των προβλημάτων. Τα περισσότερα από τα προβλήματα οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τα αναπτυξιακά σχέδια. Όλα αυτά τα θέματα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατάρτισης. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα συμμετάσχουν και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές.