Καλωσήρθατε

Το έργο LIFE AMYBEAR πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας. Η «αλληλεπίδραση» αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και άλλα που έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες. Το LIFE AMYBEAR επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε βιώσιμα επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή.

Latest Updates

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE AMYBEAR, και συγκεκριμένα της Δράσης Ε5 – Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει αναλάβει σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους τoυ έργου (Δήμος Αμυνταίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης) τη διοργάνωση συναντήσεων- σεμιναρίων  που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν άμεση γειτνίαση με την περιοχή του έργου.

26 Μαρ 2019

Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση αποτρεπτικών συστημάτων ατυχημάτων από διελεύσεις άγριας πανίδας στη νέα & παλαιά ΕΟ Αμυνταίου-Βεύης

19 Μαρ 2019

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» πρόκειται να προμηθευτεί τεχνικό εξοπλισμό, για τις ανάγκες του έργου LIFE15 NAT/GR/001108 (LIFE ΑΜΥΒΕΑR). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού (με αρίθμηση 1 έως 9, παρακάτω) είναι τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική συσκευή θερμικής απεικόνισης: 1 τεμάχιο

Προδιαγραφές:

- Τύπος μικροβολόμετρου: Μη-ψυχόμενο

18 Φεβ 2019

Διακήρυξη αριθμ. 1/2019 συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/001108 «LIFE AMYBEAR»

07 Φεβ 2019
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ