Αρχική > Δράσεις > E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων > E4 Ενέργειες προβολής έργων (πίνακες ανακοινώσεων, ιστοσελίδα, έκθεση Layman's)

Υπο-δράση E.4.1. : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ο συντονιστής δικαιούχος θα δημιουργήσει και θα διατηρεί τα Ενημερωτικές πινακίδες που περιγράφουν το έργο σε δημόσια (κεντρικά και τοπικά) διοικητικά γραφεία και σε άλλα στρατηγικά χωρικά σημεία σε μέρη της ευρύτερης περιοχής Αμύνταιο.
Αυτές οι πινακίδες θα είναι προσβάσιμες από τις ομάδες του έργου και το προσωπικό των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων. Οι πινακίδες θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, το σχέδιο εταιρικής σχέσης, τον προϋπολογισμό του έργου και τις δραστηριότητες που διεξάγονται. Σε κάθε πινακίδα θα συμπεριληφθεί το λογότυπο του Δικτύου Natura 2000 υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου και των ενεργειών του για το δίκτυο.

Υπο-δράση E.4.2. : ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έργου, ο δικτυακός τόπος του έργου θα είναι ενεργός. Ο ιστότοπος θα επικεντρωθεί στα κύρια είδη που στοχεύουν το έργο (Ursus Arctos), στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι καφέ αρκούδες, στο θέμα της συνύπαρξης της ανθρώπου - αρκούδας και στις ενέργειες που αναλαμβάνει το έργο σχετικά με αυτό το θέμα. Ο δικτυακός τόπος θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του έργου, τις ενέργειες και τους στόχους του, τις εξελίξεις και τα αποτελέσματά του καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους του έργου, τα έργα LIFE και το δίκτυο NATURA 2000. Τα περισσότερα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Για τους σκοπούς της Δράσης Ε7 συγκεκριμένα (Εισαγωγή - καθιέρωση μιας «Εθνικής Ημέρας κατά των δολωμάτων δηλητηριάσεων»), θα υπάρχει ένα ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας που θα χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές παραγγελίες για το φυλλάδιο που πρόκειται να παραχθεί στο πλαίσιο του Ε1 Δράση σχετικά με τα δηλητηριώδη δολώματα. Οι άνθρωποι, οι οργανώσεις ή τα ιδρύματα που πρόκειται να οργανώσουν εκδηλώσεις για την προώθηση της εκστρατείας κατά της χρήσης δηλητηριωδών δολωμάτων θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το έργο και να παραγγέλνουν το ποσό των φυλλαδίων που χρειάζονται. Όλα τα πληροφοριακά υλικά, τα άρθρα, τα δελτία τύπου, οι εκθέσεις, οι πληροφορίες σχετικά με το έργο, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο, οι συνδέσεις με συναφείς πηγές και άλλες ιστοσελίδες θα συμπεριληφθούν στον ιστότοπο, ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά από τον υπεύθυνο δικαιούχο και όλους τους εταίρους του έργου.

Υπο-δράση E.4.3 .: ΕΚΘΕΣΗ LAYMAN'S

Θα καταρτιστεί έκθεση για το ευρύ κοινό στο τέλος του έργου. Η έκθεση αυτή θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου, τους στόχους του, τα κυριότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τον αντίκτυπό του. Η έκθεση Layman θα είναι έτοιμη τόσο σε Αγγλικά όσο και Ελληνικά με ολοκληρωμένο τρόπο. Η έκθεση θα εκτυπωθεί σε φιλικό προς το περιβάλλον έντυπο και θα διανεμηθεί στους εταίρους του έργου, στους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων, στα θεσμικά όργανα που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στο έργο, στους εκπροσώπους των αρμόδιων δημόσιων αρχών και στους δημοσιογράφους. Η έκθεση Layman θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του έργου.