Αρχική > Δράσεις > C. Δράσεις Διατήρησης > C4 Λειτουργία Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αρκούδας

Η δράση C4 στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικής κατάστασης, της αποτελεσματικής παρέμβασης και της αποτελεσματικότητας της νεοσύστατης εθνικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών για τα αρσενικά (που θεσπίστηκε μετά την κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 07-02-2014 / ΦEK 212 / 07-02-2014). Η ομάδα θα περιλαμβάνει μέλη μόνιμου προσωπικού από έναν από τους δικαιούχους (Δασική Υπηρεσία) καθώς και από εξειδικευμένο προσωπικό από το εταίρο του προγράμματος ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Η Ο.Ε.Α.Α. θα είναι λειτουργικά έτοιμη και ικανή να παρέμβει στις περισσότερες περιπτώσεις όπου συμβαίνει ένα περιστατικό με εμπλοκή αρκούδας-ανθρώπου που χαρακτηρίζεται ως έκτακτη ανάγκη. Η συσσωρευμένη εμπειρία από τα προηγούμενα έργα LIFE (LIFE09NAT / GR / 000333) που υλοποιήθηκαν σε γειτονική περιοχή της περιοχής που προτάθηκε στην πραγματικότητα, η Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης των Μελών της ΜΚΟ "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" (πριν από την ίδρυση της εθνικής Ομάδας), είχαν να αντιμετωπίσουν πενήντα επτά (57) διαφορετικές περιπτώσεις παρέμβασης για περίοδο τριών ετών. Η πείρα έχει δείξει ότι καταστάσεις εμπλοκής με αρκούδας-ανθρώπου μπορεί να παρουσιαστούν κάτω από τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες με την ακόλουθη ενδεικτική συχνότητα:

- Παρεμπόδιση των ανθρώπινων οικισμών στις αγροτικές ζώνες (25%)

- Ζημίες στη γεωργική παραγωγή (3 υποκατηγορίες) (52%)

- Αυτοψίες σε περιπτώσεις λαθροθηρίας (3%)

- Θάνατοι κυκλοφορίας (18%).

Το υφιστάμενο επίσημο Εγχειρίδιο του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Παρεμβολών Ανθρώπου-Αρκούδας θα βελτιστοποιήσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και τη βελτίωση των δυνατοτήτων παρέμβασης της μικτής Ομάδας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Τα μέλη της ομάδας έκτακτης ανάγκης θα αποτελείται από τέσσερις (4) εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες (2 ειδικοί σε αρκούδες, 1 κτηνίατρος και 1 έμπειρος τοπικός βοηθός) του εταίρου του προγράμματος ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Η Ομάδα θα περιλαμβάνει επίσης τρία (3) μέλη του προσωπικού από την τοπική Δασική Υπηρεσία.

Η αξιολόγηση κάθε έκτακτης ανάγκης θα βασίζεται σε πίνακα κατάταξης κριτηρίων που εγκρίθηκε επίσημα από το εθνικό πρωτόκολλο Εκτάκτου Ανάγκης για αρκούδες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όπου συμβαίνουν καταστάσεις σύγκρουσης αρκούδων-ανθρώπων, η ομάδα έκτακτης ανάγκης της αρκούδας θα επέμβει επιτόπου όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σύμφωνα με το υφιστάμενο πρωτόκολλο. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η αρκούδα θα πρέπει να χρειαστεί να αποθαρρυνθεί , σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί η συνηθισμένη ή προβληματική συμπεριφορά της ή να μετεγκατασταθεί και σε μερικές ακραίες περιπτώσεις να μετατοπιστεί.