Αρχική > Δράσεις > Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση σχεδίων διαχείρησης ή/και σχεδίων δράσεων > A4 Μελέτη για την αξιοποίηση, την πιστοποίηση και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών για την αρκούδα.

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την τοπική γεωργική βάση τροφίμων, καθώς και τις τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή Αμυνταίου, με στόχο να εντοπίσει μια υπό-ομάδα επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα ενέχει αλληλεπίδραση με την αρκούδα, με στόχο να διασφαλιστεί η μη αρνητική επίπτωση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα δημιουργήσει και θα εφαρμόσει το «Σήμα Ποιότητας Καφέ Αρκούδας», που θα:

(Α) Πιστοποιεί επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς την αρκούδα,

(Β) Προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

Η πιστοποίηση τέτοιου είδους προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, στην επιβολή υψηλών προτύπων ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και, τελικά, στη βιώσιμη ανάπτυξη των σχετικών αγροτικών περιοχών. Οι οδηγίες για την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών από το «Σήμα Ποιότητας Καφέ Αρκούδας» θα αναπτυχθεί περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης ζημιών ή/και τη χρήση μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας χαμηλών εισροών, τόσο προς γεωργικό τομέα όσο και τον τουρισμό.