Αρχική > Δράσεις > A5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο και τον πολλαπλασιασμό - διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου

Η δράση αυτή αποσκοπεί σε μια λεπτομερή αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης. Ακόμη, πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής που θεωρείται ως πιο κατάλληλη για την περιοχή μελέτης και συνδέεται άμεσα με το Παραδοτέο Ε.1 και πιο συγκεκριμένα για την υποδράση Ε.1.4. Η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η ακόλουθη:

 

  • Λεπτομερής Αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας

H μελέτη αυτή υποδεικνύει τα σημεία τοποθέτησης των προειδοποιητικών πινακίδων και των αποτρεπτικών για τον ασφαλή σχεδιασμό των οδικών δικτύων καθώς και τα σημεία τοποθέτησης δοχείων απορριμμάτων και ηλεκτρικών περιφράξεων (C7).

 

  • Eξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής

 

Η μελέτη πρόκειται να προσδιορίσει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, αποδεικνύοντας αφενός μεν ότι οι περιοχές αυτές θα συγκεντρώσουν την μάζα των τουριστικών ροών και της τουριστικής συμπεριφοράς και αφετέρου τις περιοχές που οι καφέ αρκούδες συνήθως εντοπίζουν το φαγητό τους και φωλιάζουν. Το δεύτερο μέρος της μελέτης στην πραγματικότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης , έτσι ώστε να προωθηθούν δραστηριότητες και εργασίες προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.