Αρχική > Νέα > Ενημέρωση των επιχειρήσεων για το Τοπικό Σήμα Ποιότητας «Καφέ Αρκούδα»

Mε επιτυχία και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό ολοκληρώθηκαν οι δύο εκδηλώσεις του έργου LIFE AMYBEAR σχετικά με τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί κάποια επιχείρηση, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς της, ώστε να μπορεί να λάβει το Τοπικό Σήμα Ποιότητας «Καφέ Αρκούδα» για τη σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το συγκεκριμένο προστατευόμενο είδος.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Φλώρινα και στο Αμύνταιο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με μεγάλη προσέλευση εκπροσώπων επιχειρήσεων τόσο του πρωτογενούς τομέα (μελισσοκομία, κτηνοτροφία, γεωργία), αλλά και από άλλους τομείς (τουρισμός, εστίαση, οινοποιεία, κα). Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσοι οι ομιλητές όσο και το κοινό τήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων τα τρία βασικότερα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό: μάσκες, τήρηση αποστάσεων, διάθεση αντισηπτικού χεριών στο χώρο.

Το τοπικό Σήμα «Καφέ Αρκούδας» αναπτύχθηκε από την εταιρεία «Lever AE- Σύμβουλοι Ανάπτυξης», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», στο πλαίσιο του έργου LIFE AMYBEAR. Η απονομή του εν λόγω τοπικού σήματος, θα οδηγήσει στην αναγνώριση της καφέ αρκούδας, όχι μόνο ως είδος με περιβαλλοντική αξία, αλλά θα συντελέσει και στη δημιουργία οικονομικών οφελών, συμβάλλοντας έτσι στον βασικό στόχο του έργου, ο οποίος είναι η βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας. Με αυτό τον τρόπο θα προστεθεί αξία στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς την αρκούδα, καθώς θα γίνουν ανταγωνιστικότερα για ομάδες καταναλωτών/πελατών, οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον.

Καθοριστικός για τη μεγάλη προσέλευση του κοινού και στις δύο πόλεις ήταν ο ρόλος που ανέλαβε να παίξει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας τόσο ως ο Φορέας διαχείρισης και απονομής του Σήματος  της «Καφέ Αρκούδας» όσο και ως συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων. Το Επιμελητήριο Φλώρινας, αναλογιζόμενο την αξία του σήματος για τις επιχειρήσεις της περιοχής, αν και δεν είναι εταίρος του έργου LIFE AMYBEAR, αποδέχθηκε την πρόταση του εταιρικού σχήματος του έργου να αποτελέσει τον φορέα διαχείρισης και απονομής του προτύπου, καθώς η απονομή του θα συμβάλει στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα θέσει τις προοπτικές αυξημένης αναγνωρισιμότητας και ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής του Νομού Φλώρινας, ειδικά δεδομένης και της μετα-λιγνητικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει  η διαδικασία απονομής σήματος, σε πιλοτικό στάδιο, στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη επιχείρηση που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Kατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έγινε εκτενής παρουσίαση από την εταιρεία συμβούλων «Lever AE- Σύμβουλοι Ανάπτυξης», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», των απαιτήσεων του πρωτοκόλλου της «Καφέ Αρκούδας» που πρέπει να εφαρμόσει μία επιχείρηση προκειμένου να της απονεμηθεί μία από τις τρεις κατηγορίες του σήματος «Καφέ Αρκούδα», η χρυσή, η αργυρή ή η χάλκινη, ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου. Οι εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» αναφέρθηκαν στην χρήση μέτρων πρόληψης ζημιών από την αρκούδα (σκυλιά φύλαξης κοπαδιών, ειδικοί κάδοι απορριμμάτων μη-ανοιγόμενοι από αρκούδα ) και στις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος σε περίπτωση εμφάνισης αρκούδας. Στην εκδήλωση του Αμυνταίου έγινε και αναλυτικότερη συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση της ηλεκτροφόρου περίφραξης καθώς ο Δήμος Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου, θα διανείμει 47 ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας, κος Σάββας Σαπαλίδης τόνισε: «Το επιμελητήριο πιστεύει ότι ενέργειες που προσδίδουν αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως αυτή, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες  συνυπάρχουν ήδη αρμονικά με την Αρκούδα στο βιότοπό της στο νομό Φλώρινας. Επιπλέον, η προώθηση των επιχειρήσεων μέσω του σήματος θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

O οδηγός για την απόκτηση του σήματος βρίσκεται στο τμήμα της ιστοσελίδας του έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο "Παραδοτέα" και έχει όνομα "A.4 Τοπικό Σήμα “Καφέ Αρκούδα”: Σήμανση προϊόντων & υπηρεσιών φιλικών προς την Καφέ Αρκούδα":

http://lifeamybear.eu/el/paradotea

Το έργο LIFE AMYBEAR υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2016 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2021. Στο εταιρικό σχήμα του έργου LIFE AMYBEAR συμμετέχουν η «Lever AE- Σύμβουλοι Ανάπτυξης», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» ως συντονιστής έργου, ο Δήμος Αμυνταίου, η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και η Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”.