Αρχική > Νέα > Εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών

Στις 20/4/2021 υλοποιήθηκε διαδικτυακά η 3η Εθνική Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο πλαίσιο της δράσης C.2 του έργου LIFE AMYBEAR. Τη Συνάντηση διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Τα θέματα που κυρίως συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

  1. Διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές
  2. Ομάδες Άμεσης Επέμβασης, προβλήματα και προοπτικές
  3. Δηλητηριασμένα δολώματα, τρόποι αντιμετώπισης

Στη συνάντηση συμμετείχαν η εταιρεία LEVER A.E και η περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ καθώς και στελέχη Διευθύνσεων Δασών και δασαρχείων των δύο περιοχών, Ο Φορέας Διαχείρισης Πρεσπών και η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, η Κυνηγητική Ομοσπονδια Μακεδονίας Θράκης, υπηρεσία περιβάλλοντος της Πειρφέρεια Δυτικής μακεδονίας κ.λπ.