Αρχική > Νέα > ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ LIFE AMYBEAR

O κ.Μερτζάνης στα πλαίσια της δικτύωσης LIFE (LIFE “Arctos”, LIFE ARCKAS, LIFE AmyBear & LIFE SAFE CROSSING), ανταποκρίθηκε (εκ μέρους της Καλλιστώ) στην πρόκληση από το Life Dinalp από τους συντονιστές στην Σλοβενία, στο σεμινάριο που έλαβε χώρα στις 08/04/2019, με θέμα: "Κατάτμηση/Συνδεσιμότητα ενδιαιτημάτων αρκούδας από άξονες μεταφοράς -αντισταθμιστικά-διαχειριστικά μέτρα". Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα σε ακροατήριο που αποτελλούνταν από εκπροσώπους Υπουργείων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κατασκευαστικών Εταιρειών. Από Ελληνικής πλευράς παρουσίασα το case study της Εγνατίας Οδού τόσο στην περιοχή των Γρεβενών όσο και στις περιοχές της Καστοριάς και Φλώρινας κάνοντας αναφορά και στα αντίστοιχα προγράμματα LIFE “Arctos”, LIFE ARCKAS, LIFE AmyBear & LIFE SAFE CROSSING αλλά και στις μεταξύ τους συνέργειες στο πλαίσιο των οποίων μπόρεσαν να υλοποιηθούν και υλοποιήθηκαν αντισταθμιστικά/ αποτρεπτικά μέτρα για την ανάταξη της οδικής θνησιμότητας αλλά και στην κατάτμηση των ενδιαιτημάτων αρκούδας . 

Ακολουθούν ορισμένες φωτογραφίες του σεμιναρίου.