Αρχική > Νέα > Δικτύωση έργων LIFE από την Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία

Δικτύωση έργων LIFE από την Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία

Πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο 27 με 30 Μαΐου 2019 επίσκεψη δικτύωσης στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας και του Πανεπιστημίου του Zagreb με συνάδελφους και συνεργάτες από την Ελλάδα οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων LIFE. Είκοσι  συνολικά στελέχη αποτελούμενη από Δασολόγους, Βιολόγους, Κτηνιάτρους, Γεωπόνους  από Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο που συντελείτε σε εννέα (9) έργα LIFE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από  Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. 

Τo  συντονισμό της διοργάνωσης της συνάντησης από ελληνικής πλευράς είχε ο Δρ Γεωργιάδης Χρήστος από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) στο πλαίσιο του έργου LIFE “ForOpenForests”, σε συνεργασία με στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» και στελέχη της LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ.   

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν έργα LIFE που υλοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια από την Κρήτη μέχρι το Νέστο και τη Δυτική Μακεδονία αλλά κα να παρουσιαστεί η εντατική εργασία που υλοποιείτε σε Σλοβενία και Κροατία για την προστασία και διαχείριση των μεγάλων θηλαστικών μέσα από αντίστοιχα έργα LIFE.